برگشت طالبان به قدرت

Sharing on Social Media

بازگشت طالبان

غنی بماند یا طالب بیاید، عوض گِیلکار است
د قومای گل سلام
فکر می کنم خوب است از آمدن طالبان زیاد نگران نباشیم. هدف و استراتیژی ما سیاسی سازی نسل نو در بیرون از مرزهای اوغانستان است نه تنظیم و اداره کردن نظام در افغانستان که کی دولت می سازد و کی کشور را مدریت می کند. ما که تا کنون نه مدیر این کشور بوده ایم و نه در چنین تغییراتی چیزی را از دست می دهیم. ما که در سایه دمکرسی و امنیت بیست سال گذشته هم به همان اندازه کشته شده ایم که در جنگ و اوضاع ارهم درهم؛ پس چه دلیلی وجود دارد که نگران باشیم. به قول قومای دایکندی: «هر کوته که رییس جمهور شود، عوض گِیلکار است».

آمدن طالبان شاید از دو فرضیه سیاسی استثنا نباشد: یا رهبران پشتون استراتیژی پشتونیزه کردن شمال را با آوردن طالب عملی می کنند – یا آمریکا و غربیها با آوردن آنها می خواهند انتخاب اشتباه شان را که در این بیست سال از آن دفاع کردند، جبران کنند.

فرضیه اول؛ پشتونیزه کردن شمال افغانستان

جابجا شدن پشتون در شمال افغاستان از استراتیژی همیشگی سران قوم پشتون بوده است. اگر دولت می خواست در یک اوضاع امن شمال را از پشتون پر کند، تمام مردم افغانستان و جهان پشتون را در قوم پرستی بی حد و مرز محکوم می کردند. حالا که طالبان با زور تفنگ پشتون ها را در شمال جابجا می کنند و دولت سیستماتیک جلو جنگ با طالبان را می گیرد و فرماندهان اردوی ملی را اجازه جنگ نمی دهد، اساسن همین استراتیژی را عملی می کند. عملی شدن این استراتیژی به این صورت دولت «اشرف غنی» را از این اتهام مبرا می سازد که کسی بتواند آشکارا و مستقیم اشرف غنی را متهم کند که در عملی شدن استراتیژی پشتونیزه کردن شمال دست داشته است – چون هنوز نیروهای دولتی کم و بیش با طالبان می جنگنند… این یعنی در افغانستان میان دولت و طالب جنگ است و دولت، شمال و بقیه ولایات را گویا در جنگ از دست می دهد. زمانی که شمال و غرب افغانستان از پشتون پر شد و تمام آنهایی که قرنها در قدرت نبودند و بعد از جنگ با شوری فرصت پیدا کردند و به قدرت رسیدند، حذف شدند و سلطه مطلق پشتون در تمام شمال و غرب افغانستان تضمین شد، اشرف غنی در یک هلیکوپتر از کابل فرار می کند و کابل را هم به طالبان می سپارد. این فرضیه اول.

فرضیه دوم؛ انتخاب اشتباه غربیها و بیزاری آنها از فساد این دولت فاسد
من به عنوان یک هزاره یا یک اوغو نه بلکه به عنوان یک انسان، قرص باور دارم که غربیها در سال ۲۰۰۱ میلادی صادقانه خواست افغانستان را بسازد، اما نشد. این کشور با ملتش یعنی «اوغان» از بیخ فاسد و مردار است. این ملت، چه تایی پوش و چه خشتک دار و ریشدارش، همه فاسد و دزد هستند. این ملت وحشی است. این ملت ۱۴ قرن در گذشته زندگی می کند. این کشور و این نام «اوغانستان» از بیخ و بن فاسد و گندیده است. از اینرو؛ غربی ها با تمام دارایی مادی و نیروی انسانی ای که در این بیست سال در این کشور پر از فساد مصرف کردند، به این نتیجه رسیدند که «خور قروت آوِ گرم است» و آزادی و دمکرسی بدرد این ملت نمی خورد؛ آنچه زیبنده «ملت اوغان» است، همین خشتک و ریش و شپش است. این ملت شایسته یک زندگی مرفه و مدرن نیست و این ملت از انسانیت قرنها فاصله دارد و زور زدن در آدم شدن اوغان حماقت است. حالا اگر فرضیه دوم را در نظر بگیریم، اینطوری به نظر می رسد که آمریکایی ها و اروپایی ها با آوردن دوباره طالب می خواهند چند کارِ اساسی را انجام دهند:
۱ – برای تایی پوشان و مجاهدین فاسد و فساد بیست ساله ای شان نشان دهد که نتوانستند ارزش آزادی، دمکرسی و کمک های انسانی را بفهمند و در این بیست سال چیزی جز فساد به ارمغان نیاوردند.
۲ – کیفیت اصلی ریش و شپش طالب را برای جهانیان به نمایش بگذارد. آمریکا طالب را در سنگر جنگ نه که در سپردن اداره امور به دست شان، آسانتر می تواند شکست ابدی بدهد و اینطوری ماهیت اصلی آنها را به جهان به نمایش بگذارد. همه می دانند که نود درصد نیروی انسانی ای که طالب را «طالب» ساخته، همان بدوی های پر ریش و پرشپش هستند که جز شلیک تفنگ چیزی دیگری را بلد نیستند و با این نیرو نمی شود یک کشور را اداره کرد و با جهان، مخصوصن جهان امروزی، داد و ستد کرد که یک امر انکار ناپذیر است. طالب که نمی تواند تمام مردم افغانستان را قتل عام کند. طالب به آنی که کابل را تصرف کند، باید تمام ادارات دولتی را مدریت کند… چگونه؟ باید صبر کنیم تا ببینیم.
۳ – آمریکا با آوردن طالب در قدرت، یک سطل آب یخ روی سرِ آقای خامنه ای و مولوی های اطرافش که دل خوش کرده بودند که طالب آمریکا را شکست داد، می ریزد. یعنی اینطوری برای آنها نیز نشان می دهد که طالب «روی دیگر آمریکاست» و آمریکا فقط قدرت را از یک بلاک به بلاک دیگر واگذار کرده است نه اینکه از طالب شکست خورده است.
تمام این خط خطک ها فقط در حد یک فرضیه است.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.