گزارش مختصر از کارکردهای شبکه تحلیلگران بلاق در سال ۲۰۲۱ میلادی

Sharing on Social Media

شبکه تحلیلگران بلاق که اساسن یک شبکه تازه تاسیس است، کارهای زیر را در سال ۲۰۲۱ میلادی انجام داده است:

نشرات
انتشار حدودن ۲۶ مقاله حرفه ای به انگلیسی و ۲۰ مقاله حرفه ای به دری/فارسی که بیشتر از ۹۰ درصد این مقاله ها در هر دو زبان به دو صورت نوشتاری و صوتی در وب سایت بلاق نشر گردیده اند.

ایجاد روابط سیاسی
شبکه بلاق دو تماس رسمی که یکی با وزارت خارجه دولت سویدن و دیگری با دادگاه جزایی بین المللی «International Criminal Court» در هالند است، برقرار کرده است. تماس با وزارت خارجه سویدن در جریان بیرون آوردن افغانستانی هایی که کارمند نهادهای غربی در آفغانستان بودند، برقرار شد؛ و با دادگاه عالی بین المللی جزایی هم بعد از اینکه دادگا در ماه نوامبر ۲۰۲۱ میلادی تصمیم گرفت تحقیقات جرایم جنگی، نسل کشی و… در افغانستان را که دولت اشرف غنی لغو کرده بود، از سر بگیرد. شبکه بلاق لیست ۲۲۰۰ قربانی هزاره را به دادگاه فرستاده و دادگاه هم دریافت این لیست را از طرف شبکه بلاق به عنوان یک نهاد رسمی، تایید کرده است.

پروژه های عملی

  • پروژه حمایت از پناهندگان هزاره که سالهاست در کمپ های پناهندگی در اندونزی، هند، سوریه و بعضن پاکستان به سر می برند. شبکه بلاق در این راستا با تعداد زیادی از پناهندگان در کشورها و کمپ های مختلف تماس گرفته، مصاحبه انجام داده و نتیجه این تماس ها را بعضن در مطبوعات منتشر کرده و بعضن بصورت خصوصی به نهادهای ذیدخل فرستاده است.
  • پروژه جمع آوری مشخصات قربانیان هزاره که اساسن ادامه پروژه Hazara Organization for Peace and Equality «HOPE» است، و ایجاد آرشیفی بنام آرشیف نسل کشی هزاره که در دو فورمت کاری، کار شده است:

برنامه بلاق اینطوری است که هر فرد قربانی را در دیتابیس بصورت فردی راجستر کند؛ اما از آنجایی که گردآوری مشخصات قربانیان قبل از سال ۱۹۹۹ میلادی تقریبن ناممکن شده است، بلاق تصمیم گرفته قتل عام سال ۱۸۹۰ میلادی توسط امیر عبدالرحمان خان، قتل عام سال ۱۹۹۸ میلادی در مزار شریف توسط طالبان، قتل عام سال ۲۰۰۱ میلادی در یکاولنگ توسط طالبان و قتل عام سال ۱۹۹۳ میلادی توسط اتحاد عبدالرب سیاف و جمعیت احمدشاه مسعود در افشار کابل را بصورت کتله وی درج دیتابیس نماید. کشتارهای بعد از سال ۱۹۹۹ میلادی در پاکستان و افغانستان که در لیست کنونی حدودن ۲۲۰۰ نفر قربانی، ۱۱۰۰ نفر در پاکستان و بقیه در افغانستان، درج شده اند را، بصورت فردی پروفایل کند. تا امروز حدودن ۱۲۰۰ قربانی از ۲۲۰۰ قربانی بصورت فردی پروفایل گردیده اند و پروفایل فردی هم مشخصات زیر را در خود گنجانیده است:
نام
ولد
سن
قومیت
شغل
حالت تاهل
محل سکونت اصلی و فعلی
تاریخ قتل
محل قتل
نوعیت قتل
قبرستان/ محل دفن
قاتل/مجریم

پروفایل ها ۶۰ درصد عکس دار هستند و در بقیه از آیکن مردانه یا زنانه استفاده شده است؛ همینطوری ۳۰ درصد شماره تیلیفون و چیزی بیشتر از ۳ درصد هم مصاحبه ویدیویی یا صوتی هم در خود ضمیمه دارد.

استراتژی شبکه تحلیلگران بلاق این است که نسل نو هزاره را گرد هم بیآورد و روی پروسه سیاسی سازی این نسل کار کند تا این مردم هم یک آدرس سیاسی «انکار ناپذیر» داشته باشند و هم در دراز مدت به قدرت سیاسی و تصمیم گیری دست یابند.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.