اعتیاد؛ چالش کشنده و خاموش

مقدمه در این چند سال اخیر اعتیاد به عنوان چالش کشنده به صورت خاموش و آهسته بیش از هر وقت دگر دامن‎گیر جوانان و نوجوانان شده و با تاسف که کودکان نیز از شر این مرگ خاموش در امان نمانده اند.برای رشد سر سام آور و گسترش بی پیشنه اعتیاد به مواد مخدر دلایل و عوامل زیادی را...

دلهره های دختر کابل

نام من آمنه رضایی است و کارمند شبکه زنان افغان در کابل هستم. دختر جوانِ هستم که با دنیای از آرزو ولی قلب مضطرب و آکنده از ترس و وحشت در گوشه ای از دشت برچی شهر کابل زندگی می کنم. زندگی می کنم، یعنی هنوز زنده ام و نوبت مرگم نرسیده است. اما قبل از اینکه مرگ نابهنگام...

هزاره ها و موقعیت سرنوشت ساز تاریخی

افغانستان کشوری متشکل از اقوام مختلف با زبان‌های مختلف، مذاهب مختلف، گویش‌ها و رسوم وعنعات متفاوت بوده که این تنوع درطول تاریخ همواره برای اقلیت‌های ساکن در این کشورمشکل آفرین بوده وسیاست نظام حاکم درقبال اقوام خاص همیشه تبعیض آمیزبوده. در این میان هزاره‌ها بعنوان یک...

انجمن فرهنگی کاتب در دنمارک با حمایت DRC در تطبیق پروژه های عمرانی و آموزشی در افغانستان چگونه عمل کرده است؟!

انسان ها با درک و شناخت توانایی های شان و با به‌کار گیری از این توانایی ها در تولید ابزارها برای پیشبرد زندگی؛ و سپس با عبور از جامعه‌ی بدوی به روستا نشینی و به همین ترتیب به کمک تکنالوژی توانست به زندگی شهری با حقوق و امتیازات شهروندی دست پیدا کند. سازنده گی و...

هزاره ها؛ تضمین آینده ی سیاسی با شکل دهی قدرت اجتماعی

ملت ها از حیث گروه های سازماندهی شده ی فعال اجتماعی و گردانندگان آگاه و مدیران جمعی ای پویا برای نقش آفرینی ی محیطی و فرا محیطی با برنامه سازی ها و تصمیم گیری های شان در ساختار دولت ها، قاعده ی بازی را تنظیم می کنند؛ به کنش گری می پردازند؛ و در محور تحولات سیاسی قرار...

اخراج مهاجرین علی رغم تشدید و افزایش جنگ در افغانستان

حملات تروریستی و انتحاری، انفجار بمب و راکت پراکنی در افغانستان تبدیل به واقعیت روز مره شده است. نیروهای امنیتی افغانستان اکنون بیش از حد تحت فشار قرار گرفته و مردم هم زندگی همراه با ترس و وحشت را تجربه می کنند اما دنیا فقط تماشاگر صحنه است. بیش از چهل سال است که...