بازی های مذهبی

حادثه اسفناک و کشتار کارگران هزاره در معدن زغال سنگ “مچ” نه آغاز کشتار هدفمند هزاره ها در پاکستان هست و نه هم آخرش خواهد بود اما سوال که باقی می ماند اینکه چرا هراز گاهی هزاره ها هدفمندانه و سیستماتیک قتل عام میشوند؟آواخر آگست سال 2010 برای چند روزی کویته...

حملات هدفمند تروریستی در بامیان از زاویه دیگر

از زمانی که مذاکرات میان  دولت افغانستان و طالبان در قطر شروع شده است، دامنه خشونت، ترور، فاجعه های انسانی در افغانستان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. آنچه که در خشونت و حملات تروریستی اخیر بچشم می آید اینکه این حملات تروریستی بسیار هدفمندانه یک بخش از گروه قومی...

هزاره ها و دیوارهای بی اعتمادی

وسط های ماه سرطان ۱۳۶۵ کمی پایین تر ازمقبره تخریب شده خواجه ابوالولید در میان خرابه های بی شمار قلعه دیوانچه و پایگاه مرکزی نیروهای قاری احمدعلی مشهور به قاری یکدست به گروه کوچک برخوردم که از قلعه نو بادغیس آمده بودند. قوماندان شان بنام قوماندان کبیر شناخته می شد....

جایگاه هزاره ها در دموکراسی قومی افغانستان

https://youtu.be/icsIEQ2wTQoقانون اساسی افغانستان و سایرقوانین نافذه کشور خطوط اساسی سامان بخشی به امور دولت و جامعه را مبتنی بر معیارهای دموکراتیک و ملی تعریف و تعین کرده است. اما روند عملی کشورداری در افغانستانِ پساطالبان به ندرت در خطوط تعین شده قانونی حرکت کرده...

هزاره های اهل سنت افغانستان

فایل صوتی مقاله را اینجا می توانید بشنوید… هزاره ها یکی از گروه های قومی درافغانستان اند که دربرخی  اسناد از سوی مؤرخین و محققین وجه تسمیۀ هزاره را ، خزاره یا خزر یاد نموده که شاید با دریای خزر نیز بی ربط نباشد. هم چنین هزاره ها به این جهت به این نام مسمی شده...

درس‌های مثبتی از صلح کلمبیا

در افغانستان نیم قرن است جنگ خانمانسوز جریان دارد. هزاران انسان قربانی شدند، میلیون‌ها شهروند از خانه‌های شان بیجا، مهاجر و آواره شدند، بعضی خانواده‌ها چندین مرتبه؛ هزاران انسان اختطاف و صدهای دیگر گروگان گرفته شدند و هزاران انسان زندانی و اسیر گشتند. اقتصاد ما بار...