هزاره ها؛ تضمین آینده ی سیاسی با شکل دهی قدرت اجتماعی

ملت ها از حیث گروه های سازماندهی شده ی فعال اجتماعی و گردانندگان آگاه و مدیران جمعی ای پویا برای نقش آفرینی ی محیطی و فرا محیطی با برنامه سازی ها و تصمیم گیری های شان در ساختار دولت ها، قاعده ی بازی را تنظیم می کنند؛ به کنش گری می پردازند؛ و در محور تحولات سیاسی قرار...

حملات هدفمند تروریستی در بامیان از زاویه دیگر

از زمانی که مذاکرات میان  دولت افغانستان و طالبان در قطر شروع شده است، دامنه خشونت، ترور، فاجعه های انسانی در افغانستان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. آنچه که در خشونت و حملات تروریستی اخیر بچشم می آید اینکه این حملات تروریستی بسیار هدفمندانه یک بخش از گروه قومی...

هزاره ها و دیوارهای بی اعتمادی

وسط های ماه سرطان ۱۳۶۵ کمی پایین تر ازمقبره تخریب شده خواجه ابوالولید در میان خرابه های بی شمار قلعه دیوانچه و پایگاه مرکزی نیروهای قاری احمدعلی مشهور به قاری یکدست به گروه کوچک برخوردم که از قلعه نو بادغیس آمده بودند. قوماندان شان بنام قوماندان کبیر شناخته می شد....

هزاره های اهل سنت افغانستان

فایل صوتی مقاله را اینجا می توانید بشنوید… هزاره ها یکی از گروه های قومی درافغانستان اند که دربرخی  اسناد از سوی مؤرخین و محققین وجه تسمیۀ هزاره را ، خزاره یا خزر یاد نموده که شاید با دریای خزر نیز بی ربط نباشد. هم چنین هزاره ها به این جهت به این نام مسمی شده...

پیشینه تاریخی و موقعیت کنونی هزارستان

هزاره کیست؟ افغانستان کشور مرکب از گروه­های مختلف قومی چون: هزاره،‌ پشتون، تاجیک، ازبیک،‌ ترکمن، نورستانی، پشه­یی، بلوچ، عرب، ایماق، سیک و گروه­های قومی کوچک دیگر میباشد؛ که هزاره ها یکی از آن گروه­های ساکن در افغانستان است. هزاره به دلیل رویه تبعیض­آمیز رژیم های...

نگاهی به مشکلات هزاره

فایل صوتی مقاله را اینجا می توانید بشنوید… افغانستان کشوریست که نه در گذشته استقلال داشته و نه امروز مستقل است. این کشور بیشتر به کارخانه ای شباهت دارد که مالک آن در بیرون نشسته و برای کارمندان داخل آن تصمیم بگیرد و تکلیف شان را مشخص کند. این وابستگی بیرونی دو...