دادخواست کیفری و نگاه جرم نگاری

فایل صوتی این مقاله را اینجا بشنوید… طی این چند روز که از سفر اعضاء بلند پایه طالبان به نروژ می گذرد، گوشه های فراوان خلق شده است. در همین گیرو دار خبری نشر شد که یک روزنامه نگار افغانستانی الاصل مقیم نروژ (ظاهر اطهری) شکایت نامه یا دادخواست نامه حقوقی را علیه...

دلهره های دختر کابل

نام من آمنه رضایی است و کارمند شبکه زنان افغان در کابل هستم. دختر جوانِ هستم که با دنیای از آرزو ولی قلب مضطرب و آکنده از ترس و وحشت در گوشه ای از دشت برچی شهر کابل زندگی می کنم. زندگی می کنم، یعنی هنوز زنده ام و نوبت مرگم نرسیده است. اما قبل از اینکه مرگ نابهنگام...

درس‌های مثبتی از صلح کلمبیا

در افغانستان نیم قرن است جنگ خانمانسوز جریان دارد. هزاران انسان قربانی شدند، میلیون‌ها شهروند از خانه‌های شان بیجا، مهاجر و آواره شدند، بعضی خانواده‌ها چندین مرتبه؛ هزاران انسان اختطاف و صدهای دیگر گروگان گرفته شدند و هزاران انسان زندانی و اسیر گشتند. اقتصاد ما بار...

توافق صلح امریکا با طالبان: جنبۀ اتنیکی

توافق صلح امریکا با طالبان جوانب متعددی داشت ولی یک جنبۀ آن که نادیده گرفته شده، جنبۀ اتنیکی و قبایلی آن است. تمام جوانب ذیدخل در پیشبرد این پروسه، یک سهم اتنیکی در قضیه داشتند که به یک توافق و یا در نهایت به پیروزی طالبان و پاکستان انجامید. اولاً پاکستان بحیث یک...