بحران اکراین

بحران اکراین

ساعاتی پس از آنکه رابرت مالی مذاکره کننده ارشد اتمی ایالات متحده هشدار داد که بدون توافق آزادی زندانیان ایرانی-آمریکایی احیای توافق برجام بعید است، ایران اعلام کرده که به دلیل “انسان دوستانه” حاضر است در این زمینه نرمش نشان دهد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت...

درخشش از میان آواره گی و مهاجرت

سالهاست که مردم افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در کشور های مختلف مهاجر میشوند. مهاجرت هزاره‌ها درین میان، اما بیشتر بر می گردد به تعصب، نابرابری، ناروایی و کشتار های هدفمند که در کشور ما وجود دارد. کوچیدن از سرزمین مادری به دور دست ها بریدن کامل...

انجمن فرهنگی کاتب در دنمارک با حمایت DRC در تطبیق پروژه های عمرانی و آموزشی در افغانستان چگونه عمل کرده است؟!

انسان ها با درک و شناخت توانایی های شان و با به‌کار گیری از این توانایی ها در تولید ابزارها برای پیشبرد زندگی؛ و سپس با عبور از جامعه‌ی بدوی به روستا نشینی و به همین ترتیب به کمک تکنالوژی توانست به زندگی شهری با حقوق و امتیازات شهروندی دست پیدا کند. سازنده گی و...

درس‌های مثبتی از صلح کلمبیا

در افغانستان نیم قرن است جنگ خانمانسوز جریان دارد. هزاران انسان قربانی شدند، میلیون‌ها شهروند از خانه‌های شان بیجا، مهاجر و آواره شدند، بعضی خانواده‌ها چندین مرتبه؛ هزاران انسان اختطاف و صدهای دیگر گروگان گرفته شدند و هزاران انسان زندانی و اسیر گشتند. اقتصاد ما بار...

توافق صلح امریکا با طالبان: جنبۀ اتنیکی

توافق صلح امریکا با طالبان جوانب متعددی داشت ولی یک جنبۀ آن که نادیده گرفته شده، جنبۀ اتنیکی و قبایلی آن است. تمام جوانب ذیدخل در پیشبرد این پروسه، یک سهم اتنیکی در قضیه داشتند که به یک توافق و یا در نهایت به پیروزی طالبان و پاکستان انجامید. اولاً پاکستان بحیث یک...